Om varemerkerett og varemerkebeskyttelse

Et varemerke identifiserer en vare eller en tjeneste som kan bestå av flere elementer, som for eksempel slagord, navn, fysisk form, fargekombinasjoner eller lyd. Varemerket skal kommunisere varens eller tjenestens kommersielle opphav, og det skal også skille varen fra konkurrenters produkter. I de fleste tilfellene er dette selskapets viktigste eiendel, dermed er beskyttelse av selskapets renommé en viktig forutsetning. Andre elementer som foretaksnavn, personnavn, domenenavn og geografisk opprinnelse kan også tjene som varemerker.

 

Hvilket vern gir varemerkerett?

 

Vernet man får er begrenset til de samme og lignende varer og tjenester som varemerket er registrert for. Spesielt kjente varemerker, som for eksempel Apple og Coca-Cola, er unntatt fra denne regelen på grunnlag av at de kan nyte vern også for andre fjerntliggende produktkategorier.

 

Den varemerkerettslige eneretten gir beskyttelse mot andre konkurrenters bruk av samme varemerke for samme eller lignende varer eller tjenester. Hvor mye varemerkene og/eller varene/tjenestene er tilstrekkelig like er en sammensatt vurdering som blant annet tar høyde for gjennomsnittsforbrukeren av de aktuelle varene/tjenestene. Varemerkeretten gir i tillegg en eksklusiv enerett til kommersiell utnyttelse av varemerket.

 

Vernet består så lenge varemerket brukes og fornyes hvert tiende år, for registrerte varemerker. Når det gjelder innarbeidede varemerker består vernet så lenge merket anses som innarbeidet.

 

Varemerkeretten forvaltes og håndheves av rettighetens innehaver. Det betyr at det er rettighetshaveren selv som må iverksette sak mot potensielle krenkere av varemerkeretten. Utformingen av varemerkesøknaden bestemmer bredden på vernet, og innehaveren av et varemerke vil derfor nyte godt av spesialisert juridisk bistand når det gjelder utarbeidelsen av søknaden og i forvaltningen av rettigheten.

 

Varemerkebeskyttelse og varemerkeloven

 

Dersom man har flere varemerker å verne om, er det lurt å legge en strategi for hvilke kjennetegn som må beskyttes, hvordan de skal beskyttes, hvor de skal beskyttes og når de skal beskyttes. I strategien bør du også inkludere interne retningslinjer for når du ønsker å håndheve dine rettigheter samt hvor grensen går for å forfølge en krenkelse eller kopiering. Varemerkeloven er et sentralt regelverk hvor loven definerer hva som kan utgjøre et varemerke, hvordan retten til et varemerke oppstår. Hvordan prosessen med varemerkeregistrering foregår, rettighetene innehaveren får av en varemerkebeskyttelse, og hvordan slike rettigheter kan håndheves.

 

4 råd til hvordan du beskytter varemerkene dine

 

  1. Lag en langsiktig strategi for din varemerkebeskyttelse

Uansett om du ønsker en norsk varemerkebeskyttelse, et EU-varemerke eller et internasjonalt merke, er det viktig at du har en plan for hvordan du beskytter rettighetene dine best.

 

  1. Registrer varemerker og design

For å ha mulighet til å håndheve rettighetene dine, må du registrere varemerkene og designene dine. Du står svært sterkt i en kopisak dersom du har laget en sterk varemerke- og designbeskyttelse av produktene dine.

 

  1. Følg med produktene dine

Følg med markedet ditt og bruken av varemerket ditt. På nettet kan du blant annet følge med på om andre kopier, selger eller markedsfører dine produkter.

 

  1. Varemerkeovervåkning

Man kan opprette overvåkning av varemerket, dette vil gi deg mulighet til å reagere raskt dersom noen forsøker å registrere ditt varemerke eller et lignende merke i et annet land.