Arbeidsledighet og Norge

Økonomi er et veldig viktig fag som gir deg verktøyet til å bedre forstå den verden vi lever i og hvorfor personer, bedrifter og land oppfører seg slik som de oppfører seg. Økonomien er delt inn i mikro- og makroøkonomi. Makroøkonomi ser på summen av de store tingene i verden, på forholdet mellom land og i land. Viktige temaer innenfor makroøkonomien er: forsikring, arbeidsledighet, økonomisk vekst, internasjonal handle, risikofordeling og fordeling generelt. Vi ser mer på arbeidsledighet og hvordan den er i Norge.

Hva er arbeidsledighet?

Ordet arbeidsledighet er norsk og er satt sammen av ordene arbeid og ledighet. Selve konseptet er enkelt og beskriver en situasjon som oppstår når det er mer arbeidskraft tilgjengelig enn arbeid. Da blir det en overrepresentasjon av arbeidskraft som fører til at folk som vil ha arbeid ikke får det. Personer som ikke får arbeid blir ikke sysselsatt og får ikke den lønnen som de ønsker. Arbeidsledighet er et stort problem og et samfunnsproblem. Folk uten arbeid sliter fort økonomisk, kan få det tøft i familien og det kan oppstå depresjon. Ser vi bort i fra Norge, men kun på verdensbasis, var arbeidsledigheten rekordhøy i 2006. Da var det 195 millioner mennesker verden over uten arbeid. Dette er over 6 prosent av hele arbeidsstyrken globalt. Et annet problem med arbeid er også underbetaling og fattigdom blant arbeidere.

Arbeidsledighet i Norge

Norge liker å se på seg selv som annerledes landet. Vi i Norge bor i et land hvor det er mange muligheter. Leter du etter arbeid eller en ny mulighet vil det være lettere å finne dette her enn det kan være å finne det andre steder. Når vi ser på arbeidsledigheten i Norge er den lav sammenlignet med andre land. Arbeidsledigheten har vært så lav som rundt 2,6% i Norge, og så høy som rundt 4,5% i Norge i 2015. 2015 var da oljeprisen raste som verst, som skapte et veldig stort problem for ansatte i olja.

En stor utfordring for Norge som land er integreringen og hvordan innvandrere blir behandlet. Det er nemlig stor forskjell på arbeidsledigheten blant innvandrere og blant nordmenn. I 2018 var arbeidsledigheten blant innvandrere 5,3%, som er betraktelig høyere enn blant nordmenn. Mange tyr til smålån på dagen

Når er person er arbeidsledig er det sosiale nettverket veldig godt for den arbeidsledige. Du som arbeidsledig får dagpenger slik at du kan fortsette å betale dine regninger.