Nsafe Økonimi

Nsafe er et nettsted som fokuserer på makro- og mikroøkonomi. Vi følger internasjonale-, nasjonale- og lokale økonomisaker og informerer våre lesere om disse. Økonomi er viktigere nå enn noen sinne siden land er mye mer økonomisk sammenvevd enn får. Skjer det noe i et land vil det ofte alltid få konsekvenser for økonomien i et annet land. Vi er alle avhengig av en stabil økonomi for at vi skal ha en stabil jobbsituasjon. Nsafe tar jobben med å holde deg oppdatert, din oppgave er å sjekke ut våre siden nå og da for å få med deg siste nytt.

Arbeidsledighet og Norge

Økonomi er et veldig viktig fag som gir deg verktøyet til å bedre forstå den verden vi lever i og hvorfor personer, bedrifter og land oppfører seg slik som de oppfører seg. Økonomien er delt inn i mikro- og makroøkonomi. Makroøkonomi ser på summen av de store tingene i verden, på forholdet mellom land og i land. Viktige temaer innenfor makroøkonomien er: forsikring, arbeidsledighet, økonomisk vekst, internasjonal handle, risikofordeling og fordeling generelt. Vi ser mer på arbeidsledighet og hvordan den er i Norge.

Hva er arbeidsledighet?

Ordet arbeidsledighet er norsk og er satt sammen av ordene arbeid og ledighet. Selve konseptet er enkelt og beskriver en situasjon som oppstår når det er mer arbeidskraft tilgjengelig enn arbeid. Da blir det en overrepresentasjon av arbeidskraft som fører til at folk som vil ha arbeid ikke får det. Personer som ikke får arbeid blir ikke sysselsatt og får ikke den lønnen som de ønsker. Arbeidsledighet er et stort problem og et samfunnsproblem. Folk uten arbeid sliter fort økonomisk, kan få det tøft i familien og det kan oppstå depresjon. Ser vi bort i fra Norge, men kun på verdensbasis, var arbeidsledigheten rekordhøy i 2006. Da var det 195 millioner mennesker verden over uten arbeid. Dette er over 6 prosent av hele arbeidsstyrken globalt. Et annet problem med arbeid er også underbetaling og fattigdom blant arbeidere.

Arbeidsledighet i Norge

Norge liker å se på seg selv som annerledes landet. Vi i Norge bor i et land hvor det er mange muligheter. Leter du etter arbeid eller en ny mulighet vil det være lettere å finne dette her enn det kan være å finne det andre steder. Når vi ser på arbeidsledigheten i Norge er den lav sammenlignet med andre land. Arbeidsledigheten har vært så lav som rundt 2,6% i Norge, og så høy som rundt 4,5% i Norge i 2015. 2015 var da oljeprisen raste som verst, som skapte et veldig stort problem for ansatte i olja.

En stor utfordring for Norge som land er integreringen og hvordan innvandrere blir behandlet. Det er nemlig stor forskjell på arbeidsledigheten blant innvandrere og blant nordmenn. I 2018 var arbeidsledigheten blant innvandrere 5,3%, som er betraktelig høyere enn blant nordmenn. Mange tyr til smålån på dagen

Når er person er arbeidsledig er det sosiale nettverket veldig godt for den arbeidsledige. Du som arbeidsledig får dagpenger slik at du kan fortsette å betale dine regninger.

Hva er økonomi?

Ordet økonomi er ikke norsk, men kommer fra det greske språket. To greske ord som betyr hus og lære danner ordet økonomi. Ordet økonomi betyr med andre ord husholdning. Når vi snakker om økonomi er det greit å forstå at vi snakker om en viss enhet eller størrelse. I denne størrelsen foregår det en produksjon og en fordeling. En typisk størrelse er et land eller en kommune. Geografien kan hjelpe oss til å skille økonomiske enheter: nasjonaløkonomi eller global økonomi. Man kan også skille økonomier basert på politikk: markedsøkonomi og planøkonomi.

Utdanning

Økonomi er et veldig viktig fag. Selve faget kalles ofte for samfunnsøkonomi eller sosialøkonomi. Faget går spesielt på hvordan man fordeler verdier og ressurser mellom personer, husholdninger og selskaper, og hvordan dette gjøres effektivt. Økonomi er viktig og derfor viktig å studere hvordan den brukes. Her er spesielt forbruk, sparing og verdiskapning interessert. Egne organisasjoner og byråer bruker tiden sin på å samle og analysere data for å kunne føre statistikker over akkurat dette for å bedre måle hvordan økonomien utvikler seg og hvordan økonomien vokser eller krymper.

Når det snakkes om økonomi snakkes det også ofte om mikro og makroøkonomi. Vi tar derfor en titt på hva dette er og hvordan det best mulig kan forklares.

Mikroøkonomi

Mikroøkonomi er også fra det greske språket. Økonomi har vi tidligere forklart, mens ordet mikro betyr liten. Studiet av en liten del av økonomien kalles mikroøkonomi. Her er spesielt en persons økonomi interessant å studere eller en enkelt bedrift sin økonomi. Ser vi på en person så kan vi studere hvordan han eller hun tjener penger, bruker penger og sparer penger. Ser vi på en bedrift er det interessant å analysere hvordan bedriften produserer, selger (tjener penger) og bruker opptjente midler. Det interessante i dette er for eksempel å se hvordan bedriften kan optimalisere produksjonen.

Makroøkonomi

I delen om mikroøkonomi så vi at mikro betyr liten. Makro betyr det motsatte, nemlig stor. I makroøkonomien verden ser man på internasjonale og nasjonale sammenhenger. Vi så ovenfor at mikroøkonomier ser på enkelte bedrifter eller på spesifikke husholdninger. Makroøkonomene ser på summen av disse mikroøkonomiske aktørene. Sånn sett så henger mikroøkonomien sammen med makroøkonomien. Makroøkonomer fokuserer ofte på spesifikke temaer. Økonomisk vekst og fordeling er et tema som ofte diskuteres. Ser vi på Norge er politiske partier veldig fokusert på økonomisk vekst. Jo mer økonomien vokser jo flere innbyggere blir sysselsatt og jo mer skatteinntekter kommer inn i statskassa. Fordeling er en viktig faktor når det kommer til økonomisk vekst for å hindre at fortjenesten ved veksten ikke bare går til neon få personer eller noen få bedrifter, men kommer hele befolkningen til gode.

Kontakt oss

Nsafe har en spesiell forkjærlighet for økonomi. Forstå økonomien vi lever ved å holde deg oppdatert. Er du interessert i økonomi og har lyst på en prat kan du kontakte oss her. Ta kontakt ved hjelp av kontaktskjemaet nedenfor.