Nsafe Økonimi

Nsafe er et nettsted som fokuserer på makro- og mikroøkonomi. Vi følger internasjonale-, nasjonale- og lokale økonomisaker og informerer våre lesere om disse. Økonomi er viktigere nå enn noen sinne siden land er mye mer økonomisk sammenvevd enn får. Skjer det noe i et land vil det ofte alltid få konsekvenser for økonomien i et annet land. Vi er alle avhengig av en stabil økonomi for at vi skal ha en stabil jobbsituasjon. Nsafe tar jobben med å holde deg oppdatert, din oppgave er å sjekke ut våre siden nå og da for å få med deg siste nytt.

Om varemerkerett og varemerkebeskyttelse

Et varemerke identifiserer en vare eller en tjeneste som kan bestå av flere elementer, som for eksempel slagord, navn, fysisk form, fargekombinasjoner eller lyd. Varemerket skal kommunisere varens eller tjenestens kommersielle opphav, og det skal også skille varen fra konkurrenters produkter. I de fleste tilfellene er dette selskapets viktigste eiendel, dermed er beskyttelse av selskapets renommé en viktig forutsetning. Andre elementer som foretaksnavn, personnavn, domenenavn og geografisk opprinnelse kan også tjene som varemerker.

 

Hvilket vern gir varemerkerett?

 

Vernet man får er begrenset til de samme og lignende varer og tjenester som varemerket er registrert for. Spesielt kjente varemerker, som for eksempel Apple og Coca-Cola, er unntatt fra denne regelen på grunnlag av at de kan nyte vern også for andre fjerntliggende produktkategorier.

 

Den varemerkerettslige eneretten gir beskyttelse mot andre konkurrenters bruk av samme varemerke for samme eller lignende varer eller tjenester. Hvor mye varemerkene og/eller varene/tjenestene er tilstrekkelig like er en sammensatt vurdering som blant annet tar høyde for gjennomsnittsforbrukeren av de aktuelle varene/tjenestene. Varemerkeretten gir i tillegg en eksklusiv enerett til kommersiell utnyttelse av varemerket.

 

Vernet består så lenge varemerket brukes og fornyes hvert tiende år, for registrerte varemerker. Når det gjelder innarbeidede varemerker består vernet så lenge merket anses som innarbeidet.

 

Varemerkeretten forvaltes og håndheves av rettighetens innehaver. Det betyr at det er rettighetshaveren selv som må iverksette sak mot potensielle krenkere av varemerkeretten. Utformingen av varemerkesøknaden bestemmer bredden på vernet, og innehaveren av et varemerke vil derfor nyte godt av spesialisert juridisk bistand når det gjelder utarbeidelsen av søknaden og i forvaltningen av rettigheten.

 

Varemerkebeskyttelse og varemerkeloven

 

Dersom man har flere varemerker å verne om, er det lurt å legge en strategi for hvilke kjennetegn som må beskyttes, hvordan de skal beskyttes, hvor de skal beskyttes og når de skal beskyttes. I strategien bør du også inkludere interne retningslinjer for når du ønsker å håndheve dine rettigheter samt hvor grensen går for å forfølge en krenkelse eller kopiering. Varemerkeloven er et sentralt regelverk hvor loven definerer hva som kan utgjøre et varemerke, hvordan retten til et varemerke oppstår. Hvordan prosessen med varemerkeregistrering foregår, rettighetene innehaveren får av en varemerkebeskyttelse, og hvordan slike rettigheter kan håndheves.

 

4 råd til hvordan du beskytter varemerkene dine

 

  1. Lag en langsiktig strategi for din varemerkebeskyttelse

Uansett om du ønsker en norsk varemerkebeskyttelse, et EU-varemerke eller et internasjonalt merke, er det viktig at du har en plan for hvordan du beskytter rettighetene dine best.

 

  1. Registrer varemerker og design

For å ha mulighet til å håndheve rettighetene dine, må du registrere varemerkene og designene dine. Du står svært sterkt i en kopisak dersom du har laget en sterk varemerke- og designbeskyttelse av produktene dine.

 

  1. Følg med produktene dine

Følg med markedet ditt og bruken av varemerket ditt. På nettet kan du blant annet følge med på om andre kopier, selger eller markedsfører dine produkter.

 

  1. Varemerkeovervåkning

Man kan opprette overvåkning av varemerket, dette vil gi deg mulighet til å reagere raskt dersom noen forsøker å registrere ditt varemerke eller et lignende merke i et annet land.

 

Arbeidsledighet og Norge

Økonomi er et veldig viktig fag som gir deg verktøyet til å bedre forstå den verden vi lever i og hvorfor personer, bedrifter og land oppfører seg slik som de oppfører seg. Økonomien er delt inn i mikro- og makroøkonomi. Makroøkonomi ser på summen av de store tingene i verden, på forholdet mellom land og i land. Viktige temaer innenfor makroøkonomien er: forsikring, arbeidsledighet, økonomisk vekst, internasjonal handle, risikofordeling og fordeling generelt. Vi ser mer på arbeidsledighet og hvordan den er i Norge.

Hva er arbeidsledighet?

Ordet arbeidsledighet er norsk og er satt sammen av ordene arbeid og ledighet. Selve konseptet er enkelt og beskriver en situasjon som oppstår når det er mer arbeidskraft tilgjengelig enn arbeid. Da blir det en overrepresentasjon av arbeidskraft som fører til at folk som vil ha arbeid ikke får det. Personer som ikke får arbeid blir ikke sysselsatt og får ikke den lønnen som de ønsker. Arbeidsledighet er et stort problem og et samfunnsproblem. Folk uten arbeid sliter fort økonomisk, kan få det tøft i familien og det kan oppstå depresjon. Ser vi bort i fra Norge, men kun på verdensbasis, var arbeidsledigheten rekordhøy i 2006. Da var det 195 millioner mennesker verden over uten arbeid. Dette er over 6 prosent av hele arbeidsstyrken globalt. Et annet problem med arbeid er også underbetaling og fattigdom blant arbeidere.

Arbeidsledighet i Norge

Norge liker å se på seg selv som annerledes landet. Vi i Norge bor i et land hvor det er mange muligheter. Leter du etter arbeid eller en ny mulighet vil det være lettere å finne dette her enn det kan være å finne det andre steder. Når vi ser på arbeidsledigheten i Norge er den lav sammenlignet med andre land. Arbeidsledigheten har vært så lav som rundt 2,6% i Norge, og så høy som rundt 4,5% i Norge i 2015. 2015 var da oljeprisen raste som verst, som skapte et veldig stort problem for ansatte i olja.

En stor utfordring for Norge som land er integreringen og hvordan innvandrere blir behandlet. Det er nemlig stor forskjell på arbeidsledigheten blant innvandrere og blant nordmenn. I 2018 var arbeidsledigheten blant innvandrere 5,3%, som er betraktelig høyere enn blant nordmenn. Mange tyr til smålån på dagen

Når er person er arbeidsledig er det sosiale nettverket veldig godt for den arbeidsledige. Du som arbeidsledig får dagpenger slik at du kan fortsette å betale dine regninger.

Hva er økonomi?

Ordet økonomi er ikke norsk, men kommer fra det greske språket. To greske ord som betyr hus og lære danner ordet økonomi. Ordet økonomi betyr med andre ord husholdning. Når vi snakker om økonomi er det greit å forstå at vi snakker om en viss enhet eller størrelse. I denne størrelsen foregår det en produksjon og en fordeling. En typisk størrelse er et land eller en kommune. Geografien kan hjelpe oss til å skille økonomiske enheter: nasjonaløkonomi eller global økonomi. Man kan også skille økonomier basert på politikk: markedsøkonomi og planøkonomi.

Utdanning

Økonomi er et veldig viktig fag. Selve faget kalles ofte for samfunnsøkonomi eller sosialøkonomi. Faget går spesielt på hvordan man fordeler verdier og ressurser mellom personer, husholdninger og selskaper, og hvordan dette gjøres effektivt. Økonomi er viktig og derfor viktig å studere hvordan den brukes. Her er spesielt forbruk, sparing og verdiskapning interessert. Egne organisasjoner og byråer bruker tiden sin på å samle og analysere data for å kunne føre statistikker over akkurat dette for å bedre måle hvordan økonomien utvikler seg og hvordan økonomien vokser eller krymper.

Når det snakkes om økonomi snakkes det også ofte om mikro og makroøkonomi. Vi tar derfor en titt på hva dette er og hvordan det best mulig kan forklares.

Mikroøkonomi

Mikroøkonomi er også fra det greske språket. Økonomi har vi tidligere forklart, mens ordet mikro betyr liten. Studiet av en liten del av økonomien kalles mikroøkonomi. Her er spesielt en persons økonomi interessant å studere eller en enkelt bedrift sin økonomi. Ser vi på en person så kan vi studere hvordan han eller hun tjener penger, bruker penger og sparer penger. Ser vi på en bedrift er det interessant å analysere hvordan bedriften produserer, selger (tjener penger) og bruker opptjente midler. Det interessante i dette er for eksempel å se hvordan bedriften kan optimalisere produksjonen.

Makroøkonomi

I delen om mikroøkonomi så vi at mikro betyr liten. Makro betyr det motsatte, nemlig stor. I makroøkonomien verden ser man på internasjonale og nasjonale sammenhenger. Vi så ovenfor at mikroøkonomier ser på enkelte bedrifter eller på spesifikke husholdninger. Makroøkonomene ser på summen av disse mikroøkonomiske aktørene. Sånn sett så henger mikroøkonomien sammen med makroøkonomien. Makroøkonomer fokuserer ofte på spesifikke temaer. Økonomisk vekst og fordeling er et tema som ofte diskuteres. Ser vi på Norge er politiske partier veldig fokusert på økonomisk vekst. Jo mer økonomien vokser jo flere innbyggere blir sysselsatt og jo mer skatteinntekter kommer inn i statskassa. Fordeling er en viktig faktor når det kommer til økonomisk vekst for å hindre at fortjenesten ved veksten ikke bare går til neon få personer eller noen få bedrifter, men kommer hele befolkningen til gode.

Kontakt oss

Nsafe har en spesiell forkjærlighet for økonomi. Forstå økonomien vi lever ved å holde deg oppdatert. Er du interessert i økonomi og har lyst på en prat kan du kontakte oss her. Ta kontakt ved hjelp av kontaktskjemaet nedenfor.